Enclave verlaten kost zestig euro

Veel inwoners van de Brabantse gemeente Baarle-Nassau kunnen de rest van Nederland alleen via Belgisch gebied bereiken. Dat gaat zestig euro kosten.

Burgemeester Jan Hendrikx van Baarle-Nassau is „uiterst ongelukkig” met de maatregel: alle binnen- en buitenlandse auto’s op Belgische wegen moeten vanaf 1 januari zijn voorzien van een vignet dat zestig euro per jaar kost. De CDA’er zegt dat de invoering zijn gemeente zeer hard treft. Baarle-Nassau krijgt volgens hem met „onoverkomelijke problemen” te maken.

Kunt u uitleggen waarom?

„In Baarle-Nassau ligt de Belgische enclave Baarle-Hertog, die uit 22 stukjes bestaat. In zeven van die 22 stukjes ligt weer een Nederlandse enclave. Het is onmogelijk om binnen onze gemeente van het ene stukje Nederland naar het andere te rijden zonder op Belgisch grondgebied te komen. Onze Nederlandse inwoners kunnen er niet voor kiezen Belgische wegen te mijden. Ik heb dan ook ernstig bezwaar aangetekend tegen het autovignet.”

Bij wie?

„Ik heb een brief geschreven aan de Vlaamse regering. Ik hoop dat dat de juiste instantie is, want dat weet je in België maar nooit. Misschien moet ik bij de federale overheid zijn of de provincie. In die brief heb ik gevraagd wat het vignet betreft een uitzondering te maken voor Baarle-Nassau. Het is een principiële zaak: je kunt een voertuig dat normaal nooit in België komt niet verplichten tot zo’n vignet. Gebeurt dat toch, dan gaan we als gemeente naar het Europese Hof.”

Denk u niet dat de praktijk zal meevallen, dat de Belgische politie in Baarle-Hertog niet zal controleren?

„Ik weet dat er in België flitspalen komen, wellicht ook in Baarle-Hertog. Komen die niet, dan zal de politie mogelijk controleren. Het is een rare zaak, die doet denken aan de MKZ-crisis van jaren geleden.”

Hoe bedoelt u?

„Destijds gold er in Nederland een vervoersverbod, in België niet. Een Belgische boer wilde vanaf zijn boerderij in Baarle-Hertog met vee en voer naar zijn weilanden. Hij moest over Nederlands grondgebied, en kreeg het aan de stok met de AID. Uiteindelijk is toen een praktische oplossing gekozen, de AID liet hem zijn gang gaan. Zo hoort het eigenlijk niet.”

U wil duidelijke regels die beter op elkaar zijn afgestemd?

„Ja. Die zijn hard nodig. We komen er samen wel uit, Baarle-Nassau en Baarle-Hertog. Tot het een keer uit de hand loopt. Een voorbeeldje: stel dat een Nederlandse politieman een Belgische automobilist na een ongeluk in Baarle-Hertog aanhoudt. Volgt er dan een rechtszaak, dan kan die Belg zeggen: ik ben aangehouden door een Nederlandse diender, en die is daar niet toe bevoegd. Zulke problemen kunnen zich ook voordoen op het gebied van de brandweer.”

De winkels in Baarle-Nassau zijn op zondag altijd open en trekken veel publiek. Worden de winkeliers benadeeld door het autovignet?

„Daar ben ik niet zo bang voor. Wie een beetje de weg weet kan vanuit Tilburg en Breda het centrum van Baarle-Nassau bereiken zonder op Belgisch grondgebied te komen.”

    • Guido de Vries