Eads moet van bemoeienis af

De Duitse regering gelooft dat zij een oplossing heeft gevonden voor het Eads-probleem. Zij wil de balans handhaven tussen de Duitse en de Franse belangen in Eads, de eigenaar van Airbus. Daarom heeft zij enkele banken zover gekregen in een consortium te stappen, dat het belang van 7,5 procent in Eads moet overnemen dat DaimlerChrysler wil afstoten. De banken zullen het geld wel op tafel leggen, maar het stemrecht bij Daimler laten. Daimler zal het belang binnen vier jaar terugkopen. Intussen kan de Duitse regering een stabielere aandeelhouder voor de langere termijn zoeken.

Maar de hele constructie verergert het echte probleem bij Eads alleen maar: zijn tweeledige bevels- en beheersstructuur. De strikte gelijkwaardigheid van de Franse en Duitse belangen – gelijke hoeveelheden aandelen, hetzelfde aantal bestuursleden, twee president-commissarissen en twee topmannen – is niet erg verstandig. En zelfs nog minder als de obsessie zich blijkt uit te strekken tot een gelijkwaardige verdeling van de werklast tussen Frankrijk en Duitsland, een evenwicht dat heeft bijgedragen aan een operationeel verlies van 5 miljard euro op de Airbus A380.

Als de rekenkunde voorrang krijgt boven de economie, en als quota belangrijker zijn dan kundigheid, zijn problemen onvermijdelijk. Airbus heeft het afgelopen jaar drie topmannen versleten, en het saneringsplan dat een van hen heeft opgesteld, moet nog steeds worden uitgevoerd. Beleggers beginnen zich af te vragen of de problemen van het bedrijf ernstiger zijn dan ze dachten.

Bevrijd van de verstikkende bemoeienis van diverse overheden en voorzien van een eerlijke kans om met de vakbonden tot overeenstemming te komen, zou Eads tot bloei kunnen komen. Maar het bedrijf heeft dringend behoefte aan behulpzame langetermijnaandeelhouders. De ondernemingen die de kern van het aandeelhouderspact vormen – Lagardère en Daimler-Chrysler – willen van hun belangen af. Dan zou alleen de Franse regering nog overblijven, die 7,5 procent heeft.

De enige huidige kandidaat is Rusland. Dat land heeft al 5 procent van Eads in bezit en wil meer. Maar een groot Russisch aandelenpakket zou politiek gezien onaanvaardbaar zijn, zeker voor een bedrijf met grote defensiebelangen. Iedere serieuze en wenselijke investeerder in Eads heeft waarschijnlijk slechts één simpele voorwaarde: schrap het dogma van het Frans-Duitse evenwicht.

Pierre Briançon

Voor meer commentaar uit Londen: www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld

    • Pierre Briançon