Duitsland: debat over actieve fondsen

Duitsland wil binnen de Europese Unie de toenemende rol die activistische aandeelhouders spelen in het financiële verkeer aan de orde stellen. Dit heeft de Duitse minister van Financiën Peer Steinbrück gisteren gezegd in een ontmoeting met in Brussel gevestigde journalisten. Duitsland is vanaf begin dit jaar voor zes maanden roulerend voorzitter van de Europese Unie.

Activistische aandeelhouders zijn doorgaans investeringsfondsen die uit zijn op kortetermijnwinsten. Zij hebben geen binding met de bedrijven. De negatieve benaming luidt dan ook ‘sprinkhanenfondsen’.

Steinbrück kon nog niet zeggen wat hij precies van plan is. Hij zei slechts binnen de Europese Unie de discussie te willen aanzwengelen. Dat zal dan gebeuren in de periodieke bijeenkomsten van de Europese ministers van Financiën. „Het gaat om de eerste fase van het debat”, aldus Steinbrück. Daarbij wil hij vooral ook weten hoe de stand van zaken in andere landen van de Unie is. Het gaat hem dan vooral om de uitwassen. Want tevens zei de sociaal-democratische minister van Financiën de rol van deze fondsen niet te willen „dramatiseren”. Hij verwees naar het debat dat momenteel ook in de Verenigde Staten wordt gevoerd over de rol van deze kortetermijninvesteringsfondsen.

Vorig jaar kondigde Steinbrück al aan in eigen land de activiteiten van deze fondsen te willen onderzoeken. Het ging hem er toen om de activiteiten meer zichtbaar te maken. Nieuwe regels zouden de transparantie moeten vergroten. Een soortgelijk geluid gaf de Nederlandse minister van Economische Zaken, Joop Wijn, vorige zomer af. Een debat op Europese schaal zal ongetwijfeld leiden tot de klassieke scheiding tussen de Angelsaksisch georiënteerde lidstaten en landen die een sociale markteconomie voorstaan zoals Frankrijk.

In zijn ontmoeting met journalisten zei Steinbrück verder nog de bijeenkomsten van de Europese ministers van Financiën een meer politiek karakter te willen geven. Hij vindt dat deze bijeenkomsten te veel die van een administratief lichaam zijn geworden.