Christenen voor christenen, pro deo

Protestants-christelijke studenten kunnen deelnemen aan een twintig jaar durend coachingstraject dat hen voorbereidt op een maatschappelijke toppositie. Zij worden daarbij begeleid door overtuigde christenen die nu in de top zitten van bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties.

Dat maakte voorzitter Kees Boele van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), de instantie die het traject mede organiseert, deze week bekend in zijn nieuwjaars-toespraak. Het doel is om „meer overtuigde christenen op sleutelposities”. Daar is „grote behoefte” aan, zegt Boele desgevraagd. „Veel christenen op hoge posities zijn vijftig of ouder. En het kerklidmaatschap kalft af, waardoor we de vijver waaruit wij putten zien krimpen.”

De CHE zal jaarlijks „tien tot twintig” getalenteerde studenten van binnen en buiten de eigen hogeschool, ook academici, selecteren om aan het coachingstraject deel te nemen. Deze studenten moeten de christelijke levensfilosofie aanhangen en bereid zijn om deze uit te dragen, zegt Boele. Deelname aan het traject is gratis.

Voor de coaches put de hogeschool uit een „netwerk van vijftig tot honderd overtuigde christenen in topposities”. Te denken valt aan president-directeur Rein Willems van Shell Nederland en oud-medisch directeur Dirk Jan Bakker van het Amsterdamse AMC. De coaches werken volgens Boele „pro deo”.

Het traject bestaat uit „twee tot drie gesprekken per jaar” tussen student en coach, zegt Boele. „Dat gaat over hoe je op zo’n toppositie komt, wat zo’n positie inhoudt en hoe je moet netwerken. Maar ook hoe je je op zo’n positie als een goed christen kunt gedragen.”

    • Derk Walters