Christenen aan de top

Christelijke studenten kunnen vanaf dit jaar gaan deelnemen aan een twintig jaar durend coachingstraject dat hen voorbereidt op een maatschappelijke toppositie. Zij worden begeleid door overtuigde christenen die nu in de top zitten van het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties.

Dat maakte voorzitter Kees Boele van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), de instantie die het traject organiseert, deze week bekend in zijn nieuwjaarstoespraak. Het doel is „meer overtuigde christenen op sleutelposities in de maatschappij” te krijgen, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven en bij de overheid. Daar is „grote behoefte” aan, zegt Boele desgevraagd. „Veel christenen op hoge posities zijn vijftig of ouder. En het kerklidmaatschap kalft af, waardoor we de vijver waaruit wij putten zien krimpen.”

De CHE zal jaarlijks „tien tot twintig” getalenteerde studenten van binnen en buiten de eigen hogeschool, ook academici, selecteren om aan het coachingstraject deel te nemen. Deze studenten moeten de christelijke levensfilosofie aanhangen en bereid zijn om deze uit te dragen, zegt Boele. Deelname aan het traject is gratis.

Voor de coaches put de hogeschool uit een „netwerk van vijftig tot honderd overtuigde christenen in topposities”, onder wie president-directeur Rein Willems van Shell Nederland en voormalig medisch directeur Dirk Jan Bakker van het Amsterdams Medisch Centrum. Zij werken volgens Boele „pro deo” mee aan het traject.

Het traject zal bestaan uit „twee tot drie gesprekken per jaar” tussen student en coach, zegt Boele. „Dat gaat over hoe je op zo’n toppositie komt, wat zo’n positie inhoudt en hoe je moet netwerken. Maar ook hoe je je op zo’n positie als een goed christen kunt gedragen. De coaches zijn bedoeld als figuren met wie de studenten zich kunnen identificeren, als voorbeelden.” De bedoeling is dat de studenten geregeld van coach wisselen.

    • Derk Walters