Brieven Woutertje Pieterse

Woutertje Pieterse

Het valt op dat in het kader bij het Woutertje Pieterse-artikel ( Boeken 05.01.07) geen melding wordt gemaakt van de (in mijn bezit zijnde) bewerking die in 1938 bij de Arbeiderspers is verschenen onder de titel De geschiedenis van Woutertje Pieterse (opnieuw uit de ideeën verzameld door prof.dr. N.A. Donkersloot). Deze uitgave, ingedeeld in 68 hoofdstukken telt maar liefst 645 bladzijden. In het voorwoord maakt prof. Donkersloot naast de WP van de weduwe van Multatuli (‘Mimi’) ook melding van de eerdere uitgave van mevrouw J. van den Bergh van Eysinga-Elias (die in 1920 een – beknopte – biografie van Multatuli het licht deed zien).

J.C.Duin, Alphen aan den Rijn

Woutertje 2

Rond 1985 las ik Woutertje Pieterse (in een bewerking van Marijke Stapert-Eggen) dankzij Amstel Klassiek, een reeks van Uitgevers Veen. Met uitvoerig notenapparaat in totaal 590 pagina’s begrijp ik niet dat deze versie uit 1979- 1985 in het overzicht ontbreekt, te meer daar hier een veel vollediger tekst in druk is uitgebracht dan die van De Wijs nu. Het lijkt me te zot voor woorden om Multatuli aan te moeten passen aan de mores van deze tijd. Dekkers taalgebruik was in de 19de eeuw heel modern, zeker als je het vergelijkt met het kanselproza van zijn tijdgenoten.

Evert Kramer, Leeuwarden

Woutertje 3

Meesterwerken als Great Expectations worden om de 40 jaar uitgebracht in een hervertaling. Maar worden ze in het land van herkomst in de oorspronkelijke taal ‘hertaald’? Volgens mij niet. Waarom onze literatuur wel hertalen?

F. Visser

Woutertje 4

Interessant vind ik de vraag waarom hertaling nodig is. Wat is dat toch met onze taal dat teksten zo verouderen? De spellingswijzigingen kunnen hier naar mijn mening niet debet aan zijn. Die beïnvloeden immers het woordbeeld en niet het woordgebruik en de zinsconstructies. Zou de oorzaak misschien zijn dat in het Nederlands spreek- en schrijftaal verder van elkaar afstaan (afstonden) dan bij andere talen? Het is misschien aardig om dit fenomeen van ‘taalveroudering’ eens te behandelen.

Maarten R. Meijer

Woutertje 5

Voor mij is alleen de oorspronkelijke tekst, hoewel langdradig, aanvaardbaar. Graag wel hertaling van het germanisme ‘heikele’ in de onderkop ‘het heikele hertalen’ bij het krantenartikel.

Peter van Wijk

Biesheuvel

In WeekBoek 52 (29.12.07) schreef Reinier Kist dat boeken van PC Hooftprijswinnaar Maarten Biesheuvel niet in de boekhandel te koop zijn. Maar bij de honderden antiquariaten in Nederland liggen honderden Biesheuvels tegen zeer aantrekkelijke prijzen.

J.J. Scheffer, LibriAntiqua