briefgeheimen

Houd je iets verborgen wat je eigenlijk kwijt wil? Een onmogelijke liefde, iets waarvan je spijt hebt, vertel het anoniem. Stuur een kaartje naar Briefgeheimen. Antwoordnummer 11903, 1000 VM Amsterdam

Vanaf maandag verschijnen de kaarten op de Pauze-pagina in nrc.next. Ze komen ook op Briefgeheimen.nl.

Dat betekent wel dat de autobiografische striptekenaars van het collectief Echt plaatsmaken. Zij hebben vanaf de eerste dag van nrc.next op de pagina Pauze gestaan.

www.briefgeheimen.nl en www.nrc.nl/next