Amerikaanse pers oordeelt over Bush

Bush wil 21.000 extra militairen naar Irak sturen.

Drie grote Amerikaanse kranten reageerden als volgt.

Bush klonk als toerist

President Bush vertelde de Amerikanen woensdagnacht dat mislukking in Irak een ramp zou zijn. De ramp is in werkelijkheid de oorlog van Bush, en hij heeft al gefaald. Woensdag had hij de gelegenheid te stoppen meer waas voort te brengen en eerlijk te zijn tegenover de natie, en hij maakte er geen gebruik van.

Amerikanen hadden behoefte aan een helder plan om de Amerikaanse troepen te bevrijden uit de rampzalige situatie die Bush heeft veroorzaakt. Wat ze kregen waren meer wazige teksten over victorie in de oorlog tegen terreur (...). Kortom, een manier voor de president om zijn tijd uit te zitten en de rotzooi aan de opvolger over te laten. Bush gaf wel toe dat delen van zijn voorgaande tactieken zijn mislukt. Maar dan nog: Bush klonk alsof hij zomaar als toerist in Irak verzeild was geraakt. Hij praatte over de mislukte poging vorig jaar om te vrede in Bagdad te herstellen alsof het Witte Huis en het Pentagon daarvoor geen verantwoordelijkheid droegen.

We hebben geponeerd dat de Verenigde Staten een morele verplichting hebben in Irak te blijven zolang de mogelijkheid bestaat de schade te beperken die een vlugge terugtrekking zou kunnen veroorzaken. We hebben opgeroepen tot een poging Bagdad te beveiligen, maar als onderdeel van een alomvattende politieke oplossing die geheel ontbrak in de toespraak van Bush. Deze oorlog heeft het punt bereikt waarop het voortzetten ervan een slecht einde alleen maar erger kan maken. Zonder een echt plan om er een einde aan te maken, heeft het geen zin te praten over banen en militaire offensieven. Voor ons in Irak ligt niets dan grotere rampspoed.

(The New York Times)

Bush verdient steun

President Bush stond voor de uitdaging de Amerikanen ervan te overtuigen dat zijn nieuwe veiligheidsplan voor Irak niet inhoudt dat er meer levens op het spel komen te staan in een conflict die volgens sommige critici ‘niet te winnen’ is. We denken dat hij met genoeg dwingende redenen kwam om zich van de steun van sceptische, loyale Amerikanen te verzekeren, maar de sleutel zal liggen bij het sturen van voldoende troepen om de missie te volbrengen.

De woorden van Bush boden de hoop dat het nieuwe plan niet neerkomt op het eenvoudigweg sturen van meer troepen die een mislukte strategie mogen uitvoeren. Het aantal extra soldaten dat naar Irak wordt gestuurd is aanzienlijk maar niet immens, ook al wordt in de pers met name gesproken over ‘een grote golf’ of zelfs een ‘escalatie’.

Het echte verschil zal liggen in de manier waarop Amerika van zijn troepen gebruikt maakt. Simpel gezegd lijkt Bush eindelijk te hebben besloten dat de opstandelingen uitgeschakeld moeten worden door de bevolking te beschermen, vooral in Bagdad. Met die nieuwe strategie, de nieuwe troepen en de nieuwe generaal, is er een kleine kans op een opwaartse spiraal waarin meer veiligheid leidt tot meer medewerking van de bevolking tegen de opstandelingen, dat weer kan leiden tot meer veiligheid. Als de Democraten in het Congres betere ideeën hebben, horen we die graag. Maar als er één ‘strategie’ is die niet geloofwaardig is, is dat het idee dat iedereen gebaat is bij een haastige uitweg van de VS uit Irak.

(Wall Street Journal)

Bush moet fout inzien

Er is helemaal niets nieuws aan de ‘nieuwe strategie’ die Bush heeft voorgesteld. Eerdere pogingen om de opstand en het sektarische geweld neer te slaan door meer Amerikaanse troepen naar Bagdad te sturen, zijn faliekant mislukt. Een toename van Amerikaanse soldaten in Bagdad afgelopen zomer zorgde slechts voor een hoger slachtofferaantal. Soennitische opstandelingen deden wat guerrillastrijders geleerd is te doen: zij trokken zich terug en bewogen zich rondom de vijandelijke troepen. Intussen verschenen de lichamen van mishandelde en vermoorde burgers in de straten en op de vuilnisbelten van Bagdad: slachtoffers van soennitische en shi’itische doodseskaders (…). Met het besluit een ineffectief gebleken strategie tegen de opstandelingen opnieuw in te zetten, negeert Bush het advies van enkele van zijn hoogste militaire bevelhebbers. Die hebben duidelijk gemaakt dat een kleine, tijdelijke toename van het aantal strijdkrachten (...) niets tot stand kan brengen dat evenveel waard is als het te verwachten verlies van levens en moraal. (…)

[Bush’] verlenging van de mislukte strategie in Irak lijkt steeds meer op een weigering de gevolgen van zijn eigen fouten te accepteren.

(Boston Globe)

Een link naar de volledige tekst en een videofragment staat op www.nrc.nl/wereld