visserslatijn

Sinds 1 januari 2007 vervangt de vispas in creditcardformaat de bekende Sportvisakte en Grote Vergunning. Op visserslatijn.nl wordt gediscussieerd over de voor- en nadelen van de nieuwe pas.

www.visserslatijn.nl