Sportkoepel legt proeftuinen aan

Sportkoepel NOC*NSF begint deze maand met de zogenoemde ‘proeftuinen nieuwe sportmogelijkheden’. Daar komen er in samenspraak met bonden en clubs dertien van. Doel: het aanbod van de sportverenigingen moderniseren.

Daarmee wordt een van de speerpunten uit de kabinetsnota Tijd voor Sport uit 2005 in de praktijk gebracht. In dit beleidsplan dringt het ministerie van VWS aan op een aantrekkelijker sportaanbod door de clubs. Het sportbeleid moet laagdrempelig zijn, en aangepast aan de veranderende behoeften van oude en nieuwe leden. Tot 2010 is daarvoor in totaal 13,8 miljoen euro beschikbaar.

Met dat geld zijn meerjarige experimenten mogelijk die moeten leiden tot een maximale vernieuwing in de georganiseerde sport, met een grotere en frequentere deelname. Daartoe worden proeftuinen met verschillende thema’s ‘aangelegd’. Voorbeelden zijn naschoolse opvang, innovatieve sportconcepten, flexibele lidmaatschapsvormen, combinaties van sport met recreatie, alternatieve competitievormen en lifestyleconcepten (trends, fun, fitheid).

De plaatsen waar de proeftuinen, die als voorbeeld en inspiratiebron moeten dienen voor initiatieven elders, het eerste jaar zijn te vinden zijn: Enschede (365 dagen sport), Nijmegen (naschools), Maastricht (lifestyle senioren), Zwolle (breed), Alkmaar (duur), Rotterdam (nieuwe vorm club en competitie), Groningen (zaal), Amsterdam (balsport), Den Bosch (gezin, handicap), Parkstad Limburg (outdoor, toerisme), Eindhoven/Tilburg (watersport, digitale vereniging), Utrecht (werk, studie, vrouw) en Zeist (voetbal). (ANP)