Revolutie achter het fornuis

Achter de fornuizen is in Europa een revolutie gaande. Overal aan de keukentafel laaien discussies hoog op over wie wat in huis moet doen.

Koken, kinderen ophalen en stofzuigen zijn allang niet meer het exclusieve domein van vrouwen. Steeds vaker zijn mannen te vinden in de keuken en bij de poort van de crèche. Ze kunnen zelfs de stofzuigerzak vervangen.

Maar de zorgtaken zijn nog lang niet eerlijk genoeg verdeeld, stelt hoogleraar Jan Willem Duyvendak, projectleider van een studie van de Amsterdamse School voor Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek (ASSR) en het Verwey-Jonker Instituut in Utrecht naar de rolverdeling in het huishouden en bij de zorg voor kinderen. In vijf Europese landen is gekeken naar het beleid en naar de rol die mannen in de zorg spelen.

De stijgende deelname van vrouwen op de Europese arbeidsmarkt zet de situatie thuis in toenemende mate onder druk, constateren de onderzoekers in de studie, die deze week verscheen.

Het aantal uren dat vrouwen buitenshuis werken, blijkt veel hoger te zijn dan het aantal uren dat mannen binnenshuis werken. En dat zorgt voor hevige discussies. In de meeste gezinnen wordt zwaar onderhandeld over de taakverdeling, maar zodra het schema vastloopt draait de vrouw er voor op. Het is ‘work first’ en dan blijkt het werk van de man prioriteit te krijgen.Dat is in alle vijf landen het geval: Polen, Nederland, Italië, Spanje en Letland. Daarom zijn flexibele werktijden, steun aan gezinnen en langere openingstijden voor crèches hard nodig, vinden de ondervraagde vaders.