Onbelangrijke pillen

Pakweg 60 echt nieuwe medicijnen zijn er in het afgelopen jaar op de markt gekomen. Circa eenderde daarvan is echt belangrijk.

Van de nieuwe medicijnen die vorig jaar op de markt kwamen vond de redactie van het Geneesmiddelenbulletin er 21 ‘belangrijk’. Ze kregen een plaats in het artikel ‘Wat heeft 2006 ons gebracht?’ in het januarinummer van het tijdschrift (of meer een pamflet) dat met subsidie van het ministerie van VWS kritisch naar medicijnen kijkt.

Bij die 21 belangrijke zaten drie vaccins en middelen tegen multipele sclerose, maculadegeneratie, overgewicht en roken. Zie deze rubriek van vorige week.

Maar hoeveel onbelangrijke medicijnen verschenen er in 2006 eigenlijk op de markt? Het Geneesmiddelenbulletin wijdt daar geen woord aan; de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) biedt uitkomst. Het CBG toetst veiligheid en werking van nieuwe medicijnen en beslist of de dokter ze in Nederland mag voorschrijven. Vorig jaar liet het CBG 1115 nieuwe producten toe. Van die 1115 noemt het Geneesmiddelenbulletin er welgeteld één belangrijk: Remodulin, een medicijn om hoge bloeddruk in de longslagader te verlagen.

Zijn er vorig jaar dan echt 1114 nutteloze medicijnen in de verkoop gekomen? Nee, zo erg is het niet. Wel zijn die 1115 nieuwe medicijnverpakkingen voor het merendeel generieke medicijnen, die op de markt komen als de patenthoudende fabrikant zijn alleenrecht op de verkoop verliest. Dan registreren de generiekenfabrikanten snel een goedkopere kopie.

Zo is glimepidine A, een middel tegen ouderdomsdiabetes, vorig jaar 33 keer geregistreerd. Door verschillende fabrikanten en steeds in minstens vier verschillende doseringen. Generieke middelen drukken wel de kosten, maar toch kregen ze nooit het predicaat ‘belangrijk’.

De andere belangrijke nieuwe medicijnen zijn niet door het Nederlandse college geregistreerd, maar door de Europese Commissie, op advies van de Europese medicijnenautoriteit EMEA. De meeste registraties van nieuwe middelen vinden tegenwoordig Europees plaats: 354 nieuwe medicijnproducten in 2006. Ook hier weer veel doublures, maar toch zijn er pakweg 60 nieuwe medicijnen op de markt gekomen. Ongeveer 1 op de 3 echt nieuwe geneesmiddelen is dus belangrijk.

Wie vinden we bij de losers?

Avandamet bijvoorbeeld, een combinatie van twee middelen in één pil tegen ouderdomsdiabetes. In het Farmacotherapeutisch Kompas staat erover dat het nut van ‘deze combinatie nog niet is aangetoond.’

En van de nieuwe combinatiepil Coaprovel, waarin een (ouderwetse) plaspil en een moderne angiotensine II receptorantagonis (irbesartan) zitten, maakt het ‘Kompas’ duidelijk dat een dokter die zich aan de Nederlandse richtlijnen voor de behandeling van hoge bloeddruk houdt, hem nooit zal kunnen voorschrijven. Ja, dan is ‘onbelangrijk’ nog een gunstig oordeel.

Wim Köhler

    • Wim Köhler