Meer EU-afspraken over diertransporten

Rotterdam. Minister Veerman van Landbouw gaat afspraken maken met andere EU-lidstaten over de controle op diertransporten. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Nederland maakte dergelijke afspraken al met Italië. Dit gebeurde nadat Italiaanse inspecteurs overtredingen van EU-regels voor internationale diertransporten constateerden bij Nederlandse varkenstransporteurs. Zo bleken bij een transport in juli 2005 van Nederlandse varkens naar Zuid-Italië tientallen dieren onderweg door verdrukking en uitputting te zijn gestorven. Volgens Veerman constateerde de Italiaanse veterinaire dienst vorig jaar al minder overtredingen door Nederlandse vervoerders dan in voorgaande jaren. In de eerste helft van 2007 worden volgens hem de eerste resultaten zichtbaar van nadere samenwerking met andere lidstaten. De Commissie heeft zijn initiatief volgens Veerman verheven tot voorbeeld voor verbeterde samenwerking tussen diverse EU-landen.