‘Koerden moeten Al-Sadr verslaan’

Koerdische troepen moeten naast de Amerikaanse soldaten het voortouw nemen bij het verdrijven van shi’itische strijders uit Sadr City, het bolwerk van de anti-Amerikaanse geestelijke Muqtada al-Sadr in Bagdad. Een Iraakse generaal heeft dat gisteren gezegd, vooruitlopend op de toespraak afgelopen nacht van president Bush over de wijziging van het Amerikaanse Irak-beleid.

Volgens de niet bij naam aangeduide generaal kan van de meeste (shi’itische) soldaten van andere Iraakse legereenheden niet worden verwacht dat ze in de sloppenwijk van Bagdad de strijd aangaan met Sadr’s aanhangers, verenigd in het zogeheten leger van Mahdi. Daarom zal de klus van Iraakse zijde moeten worden geklaard door (sunnitische) Koerdische soldaten.

Medewerkers van de Iraakse premier Nouri al-Maliki zeiden gisteren dat de regering onder zeer grote Amerikaanse druk heeft ingestemd met een nieuw offensief tegen alle gewapende groepen, inclusief de militie van Sadr. Afgelopen weekeinde al kondigde Maliki een nieuw ‘veiligheidsplan’ af voor Bagdad. Eerder al deed Maliki loze beloftes over Iraakse inzet bij de bestrijding van sunnitische én shi’itische geweld. In zijn toespraak waarschuwde Bush de Iraakse premier zijn belofte te houden, op straffe van „het verlies van de steun van het Amerikaanse volk en van het Iraakse volk”.

Nationaal veiligheidsadviseur Mouwaffak al-Rubaie zocht gisteren de invloedrijke shi’itische grootayatollah Ali Sistani op om hem in te lichten over de nieuwe, door de VS afgedwongen aanpak. Volgens Rubaie stemt Sistani in met ontwapening van de milities, beëindiging van het sektarische geweld en terugkeer van vluchtelingen. „Zijne eminentie benadrukte de noodzaak de wet toe te passen op alle burgers.”

De sunnitische leider Harith al-Dhari, voorzitter van de associatie van islamitische wetenschappers, zei daarentegen dat van de huidige Iraakse regering niets goeds is te verwachten. Hij noemde de nieuwe aanpak „een samenzwering” van Bush en Maliki tegen met name de sunnieten.

De afgelopen dagen werd vooral in sunnitische wijken van Bagdad zwaar gevochten. Daarbij zijn meer vijftig ‘terroristen’ gedood, aldus het Iraakse leger dinsdag.

Vanochtend vroeg vielen Amerikaanse troepen in de noordelijke Koerdische stad Arbil het consulaat van Iran binnen. Vijf Iraniërs werden meegenomen. Vorige maand werden in Bagdad al vier Iraanse diplomaten opgepakt op beschuldiging van voorbereiding van aanslagen in Irak. Die zijn inmiddels weer vrijgelaten.

Premier Blair zei gisteren in het Lagerhuis dat de bevoegdheidsoverdracht van de Britse troepen in Basra aan het Iraakse leger binnen een paar weken zijn beslag zal krijgen. Volgens de Daily Telegraph is het plan dat eind mei bijna 3.000 van de in totaal 7.200 Britse militairen in Irak weer thuis zijn. (AP, Reuters)