Hof: Nederland schendt verbod op martelingen

Nederland heeft met zijn besluit een Somalische asielzoeker terug te sturen naar het noorden van Somalië, het verbod op martelen en onmenselijk straffen geschonden. Dat heeft het Europees Hof voor de rechten van de mens in Straatsburg vandaag gevonnist.

De Somalische asielzoeker stapte in 2003 naar het Hof, dat zijn dreigende uitzetting toen verbood. Op dit moment bezit hij een verblijfsvergunning.

Volgens het Hof heeft Nederland onterecht besloten dat Salah Sheekh uitgezet moest worden. Volgens Nederland was er geen directe dreiging tegen de asielzoeker zelf, maar zou hij hoogstens gevaar lopen door de algemene instabiliteit in het land. De Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND) hanteert als vaste regel dat een asielzoeker moet aantonen dat het gevaar dat hij bij terugkeer loopt, speciaal hemzelf betreft. Dat gevaar moet dan van de regering ter plaatse komen.

De Raad van State had de lijn van de IND herhaaldelijk bevestigd. Die redenering is door het Hof verworpen. De Europese rechters verwierpen ook het Nederlandse bezwaar dat de Somaliër niet naar de Raad van State was gegaan, maar direct naar het Hof zelf was gestapt. Volgens het mensenrechtenverdrag moet een appellant eerst alle nationale procedures doorlopen. In het geval van de Raad van State, schrijft het Hof heeft de vreemdeling daar „vrijwel geen kans op succes”. In dit geval mocht de asielzoeker de hoogste rechtsgang overslaan.

Vreemdelingenrechters en wetenschappers zeiden afgelopen week in NRC Handelsblad dat asielzoekers bij de Raad van State te weinig kans hebben hun zaak te winnen. Volgens rechters en wetenschappers denkt de Raad van State te veel mee met de minister.

In tegenstelling tot de Raad van State toetste het Hof bij het bepalen van de risico’s voor de asielzoeker ook de kwaliteit van de landenrapporten van Buitenlandse Zaken en de gronden waarop de IND het besluit over de asielzoeker nam. Het noorden van Somalië is voor deze asielzoeker veel gevaarlijker dan de Nederlandse autoriteiten zeggen, vindt het Hof.

Nederland werd eerder in 2003 door het Hof in Straatsburg veroordeeld wegens schending van het martelverbod. Toen ging het om het detentieregime in een extra beveiligde inrichting. Volgens het Hof is het regelmatig naakt fouilleren van gedetineerden een „onmenselijke of vernederende behandeling” en dus verboden.