Gratis ja-woord zonder jeu

Een trouwambtenaar zonder toga, geen toespraak en een beperkt publiek. In navolging van andere gemeenten gaat Doetinchem het gratis trouwen ontmoedigen. Het aantal kosteloze huwelijken vertoont de laatste jaren een stijgende lijn. In Doetinchem gaat het om ongeveer 30 procent van het totaal. De gemeente wil de kosten beperken betaalde huwelijken stimuleren. Deze kosten 235 euro.

De mogelijkheid om gratis te trouwen is bedoeld voor arme echtparen, maar ook bruidsparen met voldoende financiële middelen maken gebruik van de regeling. In een aantal gemeenten zijn wachtlijsten ontstaan. Dit leidt weer tot een groei van het aantal ‘trouwtoeristen’; mensen die (gratis) trouwen in een andere gemeente dan waar zij wonen.

Door de plechtigheid te versoberen, wil Doetinchem het sluiten van een gratis huwelijk minder aantrekkelijk maken. De huwelijksvoltrekking vindt voortaan niet langer plaats in de trouwzaal maar in een kamer waar ruimte is voor maximaal tien personen. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand legt van tevoren geen huisbezoek af, draagt geen toga en houdt geen toespraak. Andere gemeenten hebben soortgelijke maatregelen genomen.

Afschaffen kan niet, want de wet verplicht gemeenten gratis huwelijken aan te bieden. De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken, een organisatie voor gemeenten en ambtenaren, beraadt zich op de situatie en overweegt een advies de wet aan te passen. „De regeling is al bijna twee eeuwen oud en we leven inmiddels wel in een andere tijd”, aldus beleidsmedewerker R. Zijlstra.