Gemeenten laks bij oplossen etnische spanningen jeugd

Rotterdam. Gemeenten reageren zelden adequaat op spanningen tussen autochtone en allochtone jongeren. Blijvende oplossingen voor de conflicten blijven uit en gemeentelijk beleid werkt soms zelfs averechts. Dat concluderen vier door minister Verdonk (Integratie, VVD) ingestelde interventieteams in hun eindrapportage. Een van de belangrijkste aandachtspunten was de oplopende spanning tussen `Lonsdale-jongeren` en allochtone jongeren. Daarnaast keken ze naar de toegankelijkheid van instellingen en bedrijven voor allochtone jongeren en problemen rond eerwraak. Volgens de teams scheren gemeenten de jongeren binnen een groep over één kam en werken bestuurders niet goed samen met politie en jongerenwerk. De interventieteams zijn eind 2004 door minister Verdonk ingesteld na de moord op Theo van Gogh.