Frankrijk fel tegen splitsing bedrijven

Frankrijk verzet zich tegen een plan om energiebedrijven in Europa te splitsen in een deel dat energie levert en een deel dat verantwoordelijk is voor distributie daarvan. De Europese Commissie sprak gisteren voor het eerst een duidelijke voorkeur uit voor zo’n splitsing. Dat was een overwinning voor de Nederlandse eurocommissaris Kroes (Mededinging), die daar al langer voorstander van is. Ze denkt dat er door splitsing meer concurrentie zal ontstaan op de Europese energiemarkt. Dat is volgens haar goed nieuws voor de consument. „Die betaalt dan een lagere prijs, heeft meer keuze, en een grotere zekerheid dat hij energie kan krijgen.”

Volgens Frankrijk komt het plan neer op een ontmanteling van de ‘historische’ energiebedrijven EDF en GDF. François Loos, de Franse minister van Industrie, zei gisteren dat Frankrijk op dit punt „van zich zal laten horen”. Loos voegde daaraan toe dat „de Duitsers het met ons eens zijn”.

Maar Duitsland hield zich gisteren op de vlakte. Een woordvoerder van de Duitse regering wilde geen openlijke kritiek leveren op het plan van de Europese Commissie. Duitslands grootste energiebedrijf, Eon, reageerde wel direct afwijzend. „Dit voorstel komt neer op een onteigening van onze aandeelhouders. Zo’n radicale ingreep zal leiden tot minder concurrentie en minder zekerheid dat er energie wordt geleverd.”

In Nederland stemde de Tweede Kamer vorig jaar al in met een splitsing van ondernemingen, in een commercieel leveringsbedrijf en een publiek netwerkbedrijf. Maar door een motie in de Eerste Kamer zijn de Nederlandse energiebedrijven voorlopig niet gedwongen dat te doen. „Jammer”, aldus Kroes gisteren.