Correcties & aanvullingen

Zeespiegelstijging

Weerman Harry Otten voorspelt in En dit wordt mogelijk juli... (9 januari, pagina 4 en 5) geen zeespiegelstijging tot 3 meter vóór de 22ste eeuw, maar pas tijdens 22ste eeuw.