Belgisch akkoord over tolheffing

Een verplicht wegenvignet van zo’n 60 euro per jaar voor de Belgische snelwegen is een stap dichterbij gekomen. De Belgische deelstaten hebben deze week afspraken gemaakt over verdeling van de inkomsten.

Volgens de plannen moeten alle automobilisten die gebruik maken van het Belgische wegennet in 2008 een vignet kopen. Belgen krijgen het bedrag van vermoedelijk 60 euro per jaar vergoed via de wegenbelasting. Nederlanders en andere niet-Belgen moeten eveneens een vignet aanschaffen, bijvoorbeeld als ze door België rijden op weg naar een camping in Frankrijk. Zij ontvangen echter geen vergoeding. Wel bestaat in de voorlopige plannen de mogelijkheid voor buitenlanders om een goedkoper vignet voor een kortere periode te kopen.

Europarlementariër Corien Wortmann (CDA) verwacht dat de Belgische plannen op een veto van de Europese Commissie stuiten. Ze concludeert dit uit een antwoord dat ze onlangs ontving na vragen over het vignet. Wortmann: „De Commissie antwoordde dat discriminatie van niet-Belgen ten opzichte van Belgen bij het invoeren van een dergelijke heffing niet is toegestaan. Hier is absoluut sprake van discriminatie. De Belgen zijn op zoek naar geld om infrastructurele projecten te financieren over de rug van buitenlandse automobilisten.”