Terreurangst leidt tot aanpassing wet topinkomens

Amsterdam, 10 jan. Het kabinet wil snel de wet wijzigen om te voorkomen dat terroristen uit de verplichte openbaarmaking van publieke topinkomens kunnen afleiden welke ministers en ambtenaren extra beveiliging krijgen. Pagina 3