Steve Jobs is nog niet vrijgepleit

Apples getrouwen vragen zich wellicht af hoe ze de hand kunnen leggen op de nieuwe mobiele telefoon met ingebouwde iPod die Steve Jobs onthulde op de jaarlijkse MacWorld. Juristen en beleggers in Apple doen er echter beter aan hun hersens te pijnigen over een andere vraag: Zullen de openbare aanklagers die optieschandalen onderzoeken een voorbeeld maken van Jobs?

Voorzitter Christopher Cox van de Amerikaanse beurswaakhond SEC waarschuwde in oktober dat zijn dienst zich zou concentreren op ernstige fraudezaken waarbij sprake was van antedateren. Totdat de toezichthouders instemmen met de uitslag van Apples interne onderzoek naar deze zaak, is de toekomst van Jobs bij Apple onzeker.

Ter verdediging voert Apple aan dat Jobs nooit heeft geprofiteerd van het antedateren. Het is de moeite waard in herinnering te brengen dat Brocade-topman Gregory Reyes alleen al werd aangeklaagd voor het veranderen van de data van opties die hij zelf nooit heeft ontvangen. Ook de argumentatie van Apple klopt niet. Hoewel Jobs de opties uit de betwiste series nooit heeft verzilverd, heeft hij in ruil voor die opties wel 5 miljoen aandelen ontvangen. En Apple nam in verband daarmee een last van 20 miljoen dollar in de boeken op.

Bovendien is Apples bewering dat Jobs zich niet bewust was van de implicaties van het antedateren niet overtuigend. Antedatering is een geraffineerde strategie die financiële naïevelingen niet snel zullen bedenken. Het is ook een merkwaardig argument nu het andere bedrijf van Jobs, animatiestudio Pixar, soortgelijke beweringen over onregelmatige vergoedingen onderzoekt. Jobs was president-commissaris van Pixar en was als zodanig betrokken bij het vaststellen van de beloningen.

Beide bedrijven geven het antedateren toe. En beide verstrekten opties vlak vóór de bekendmaking van goed nieuws – een juridisch twijfelachtige praktijk vanwege de nauwe verwantschap met handel met voorkennis. De belangrijkste animator van Pixar ontving een partij opties op de dag vóórdat het bedrijf een distributie-overeenkomst met Disney sloot. De aandelenkoers steeg daarna met 55 procent. Vier Apple-functionarissen ontvingen opties op bijna 1 miljoen aandelen een dag vóórdat het bedrijf een alliantie met Microsoft aankondigde. De koers van Apple steeg met 48 procent.

De ironie is dat de wederopleving van Apple de afgelopen tien jaar nauw verbonden is met de aanwezigheid van Jobs. Geen belegger zou ook maar één wenkbrauw hebben opgetrokken als de raad van commissarissen hem grote, onmiddellijk te verzilveren pakketten opties zou hebben gegeven. Maar vervalste documenten zijn van een heel andere orde.

Robert Cyran

Voor meer commentaar uit Londen: www.breakingviews.com.Vertaling Menno Grootveld

    • Robert Cyran