Parlement Kiev wint slag tegen Joesjtsjenko

Het Oekraïense parlement heeft gisteren een veto van president Viktor Joesjtsjenko ongedaan gemaakt.

De president had zijn veto uitgesproken tegen een door het parlement aangenomen wet, die het moratorium op de verkoop van grond tot 1 januari 2008 verlengt. In Oekraïne kan grond vrij worden ge- en verkocht, uitgezonderd landbouwgrond. Op 1 januari kwam er een eind aan die situatie en zou ook landbouwgrond vrij mogen worden verhandeld. In december besloot het parlement echter het verbod te verlengen. Die wet werd door Joesjtsjenko met een veto getorpedeerd. Gisteren evenwel besloot het parlement met 367 stemmen (van 450 parlementariërs) dat veto ongedaan te maken. Joesjtsjenko moet de wet nu tekenen, en zal dat volgens zijn woordvoerder ook doen.

Joesjstjenko is tegen de wet omdat hij die in strijd acht met het grondwettelijk recht van burgers, met hun bezit te doen wat ze willen. De voorstanders van de wet betogen dat als landbouwgrond vrij verhandelbaar wordt, kleine boeren het slachtoffer kunnen worden van rijke speculanten en dat Oekraïne op het gebied van de landbouwgrond een herhaling te wachten staat van de wilde privatisering van de industrie in de jaren negentig. Ze willen eerst regels die de kleine boeren beschermen. „We zijn niet tegen de verkoop van grond, maar we willen een beschaafde grondmarkt zien”, aldus een woordvoerder van het Joelia Blok van Joesjtsjenko’s voormalige bondgenote Joelia Tymosjenko. Volgens een andere parlementariër kan Oekraïne’s bbp verdubbelen als het land een transparante grondmarkt heeft. Oekraïne heeft 33 miljoen hectare landbouwgrond. (Reuters, AP)