Orkesten in het geweer tegen huurverhoging

Het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerorkest hebben gisteren bij het Amsterdamse stadsdeel Centrum een bezwaarschrift ingediend tegen de verhoging van huur en servicekosten voor de concert- en repetitiezalen en kantoren in de Beurs van Berlage. De huur wordt vanaf volgend jaar meer dan verdubbeld tot 706.000 euro, de servicekosten worden met 160.000 euro vier keer zo hoog. Het huurcontract wordt per 1 januari 2013 ontbonden.

Een woordvoerder van het stadsdeel Centrum sprak vanmorgen tegen dat de beëindiging van het huidige huurcontract betekent dat het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerorkest zondermeer op straat komen te staan, zoals directeur Stijn Schoonderwoerd gisteren zei.

Ook de conclusie van Schoonderwoerd dat de onbetaalbare huurverhoging en de huurbeëindiging een zet zijn in een bestuurlijk schaakspel over de kosten van onderhoud en renovatie van de Beurs wordt door het stadsdeel weersproken. „Het stadsdeel heeft over de financiën rond de Beurs gesprekken gevoerd met het college van B en W van de centrale stad, die niet hebben geleid tot positieve resultaten. Wij stellen ons nu zakelijk op, het gaat om veel geld en grote belangen.”

Het stadsdeel Centrum, dat in 2002 werd losgemaakt van de centrale stad, heeft financiële problemen en wil de Beurs van Berlage nu verkopen. Een erfpachtovereenkomst met een nieuwe eigenaar kan gemakkelijker worden afgesloten als er geen huurcontracten zijn. Maar de orkesten kunnen volgens het stadsdeel een huurcontract afsluiten met de nieuwe eigenaar. De huurverhoging is doorgevoerd omdat het stadsdeel een deels marktconform huurprijsbeleid heeft. Daarbij wordt voor culturele activiteiten wel een lager tarief berekend dan voor commerciële.

Het stadsdeel Centrum gaat in het eerste kwartaal van dit jaar een visie ontwikkelen op de toekomstige functie van de Beurs van Berlage aan het Damrak. In het noordelijke deel heeft het Nederlands Philharmonisch Orkest sinds 1987 twee zalen en kantoren. De Grote Zaal aan het Beursplein, wordt verhuurd tegen commerciële tarieven.