nrc.nl/blogs

Webwinkel. Marie-José Klaver citeert een onderzoek voor Webwereld van Steven Ras van ICTRecht waaruit blijkt dat webwinkels van verschillende politieke partijen niet voldoen aan de wet- en regelgeving. „Het gaat om de webwinkels van onder meer CDA, PvdA, VVD, SP en PvdV. Met name de Wet koop op afstand wordt volgens ICTRecht niet nageleefd. Internetwinkels dienen volgens deze wet aan te geven dat consumenten een bedenktijd van 7 werkdagen hebben. ”

Olie. Coen van Zwol vraagt zich op zijn weblog Moskou af hoe we staan in de Slavische broederkrijg? „De Wit-Russische dictator Loekasjenko moet tot zijn woede per 1 januari marktprijzen voor Russische olie betalen, zelfs gas krijgt ’ie niet meer gratis. Dan steelt hij het liever, vandaar dat Moskou maandag de oliepijpleiding ‘Vriendschap’ even droog legt. EU-landen ondervinden hiervan over twee maanden hinder. Dus paniek. In de bunker, helmen op, boze verwijten: de beer chanteert de EU met energie! Een opiniestukje in NRC geeft de stemming aardig weer. Laatste zin: ‘De toenmalige Amerikaanse president Ronald Reagan waarschuwde Europa in 1982 zich niet al te afhankelijk te maken van Russische gasleveranties. Zelfs in een wereld zonder Koude Oorlog wordt het steeds duidelijker hoe gelijk hij had.’ Uiteraard heeft Reagan altijd gelijk, maar hoezo? De Sovjet-Unie en Rusland leveren al zo’n veertig jaar olie en gas aan Europa. Ik ken geen concreet geval van energiechantage, van olieboycots tegen de EU of individuele lidstaten. Hooguit viel een gas- of oliepijp een dag droog.”

nrc.nl/moskou

Webwinkel. Marie-José Klaver citeert een onderzoek voor Webwereld van Steven Ras van ICTRecht waaruit blijkt dat webwinkels van verschillende politieke partijen niet voldoen aan de wet- en regelgeving. „Het gaat om de webwinkels van onder meer CDA, PvdA, VVD, SP en PvdV. Met name de Wet koop op afstand wordt volgens ICTRecht niet nageleefd. Internetwinkels dienen volgens deze wet aan te geven dat consumenten een bedenktijd van 7 werkdagen hebben. ”

nrc.nl/klaver