Kunt u dat effekes herhalen

Prins Laurent van België was gisteren als getuige in de rechtszaal. Een primeur.

Hij wist niet dat zijn huis werd verbouwd met verduisterd geld, zei hij.

Daar was hij dan. Laurent, de prins waarover België al dagen spreekt, stond gistermiddag eindelijk tegenover de rechter in Hasselt. Voor het eerst in de geschiedenis van het Belgische koningshuis werd een prins in een rechtszaal verhoord. Laurent kwam om te vertellen wat hij wist van fraude bij de marine. Ruim 2 miljoen euro is er volgens justitie verduisterd. Een deel daarvan werd gebruikt om de villa van Laurent op te knappen.

„Monseigneur”, begon de rechter. Zo worden prinsen in België gewoonlijk aangesproken. „In welke taal wilt u getuigen?” Er was een tolk aanwezig, zodat Laurent Frans kon spreken, een taal die hij beter beheerst dan het Nederlands. Maar de prins was zich ongetwijfeld bewust van de hoon die hem dat zou opleveren in Vlaanderen. Hasselt is een Vlaamse stad. Laurent antwoordde dat hij in het Nederlands wilde getuigen.

Aan het verhoor was een dagenlang juridisch steekspel voorafgegaan. De advocaten van de verdachten hadden met succes aangedrongen op de aanwezigheid van de prins bij het proces. Volgens enkele beklaagden was Laurent van „alles” op de hoogte. Een van hen is de ex-vleugeladjudant en adviseur van de prins, Noël Vaessen.

De tientallen journalisten in de zaal, en een veelvoud aan fotografen en andere belangstellenden buiten, bleken te zijn gekomen voor een even beleefd als kort gesprekje.

„Bent u ermee akkoord dat ik u aanspreek met meneer”, begon de rechter. „Ik ben dat zo gewoon.”

Laurent: „Dat moet gemakkelijker zijn voor u, dus voor mij is dat geen probleem.”

Rechter: „Ik ga u gewoon een aantal vragen stellen.”

Laurent: „U stelt de vragen?”

Rechter: „Ik stel de vragen en u beoordeelt wat u moet antwoorden. U begrijpt wat ik zeg?”

Laurent: „Ja.”

Of Laurent wist dat zijn huis op kosten van de marine werd verbouwd, vroeg de rechter even later.

Laurent: „Kunt u dat effekes herhalen?”

Rechter: „Is er gesproken door u en de heer Vaessen over de kosten in verband met de werken aan uw woning?”

Laurent: „Ik kijk niet in de boekhouding, noch in die van de marine, noch in die van een andere organisatie. Ik kan u dat niet bevestigen. Ik denk dat hij bekwaam was en dat hij weet wat hij doet.”

Rechter: „Zei Vaessen dat de kosten werden gedragen door de zeemacht?”

Laurent: „Zo duidelijk niet.”

En daarmee was het belangrijkste gedeelte van het verhoor voorbij. Zestien minuten duurde het krap. Even later vertrok de prins, die bekendstaat om zijn liefde voor snelle, dure auto’s. Dit keer reed hij in een Smart.

    • Jeroen van der Kris