Gemeenten laks bij jongerenconflicten

Gemeenten reageren zelden adequaat op spanningen tussen autochtone en allochtone jongeren. Blijvende oplossingen voor de conflicten blijven uit en gemeentelijk beleid werkt soms zelfs averechts.

Dat concluderen vier door minister Verdonk (Integratie, VVD) ingestelde interventieteams in hun eindrapportage, die vandaag werd gepresenteerd.

Een van de belangrijkste aandachtspunten van de interventieteams, die twee jaar hebben bestaan, was de oplopende spanning tussen ‘Lonsdale-jongeren’ en allochtone jongeren, vooral op het platteland. Daarnaast keken ze naar de toegankelijkheid van instellingen en bedrijven voor allochtone jongeren en problemen rond eerwraak.

In diverse gemeenten heeft het beleid ten aanzien van multiculturele conflicten het werk van de interventieteams „belemmerd”, schrijven zij in hun eindrapportage. Volgens de teams scheren gemeenten de jongeren binnen een groep over één kam en werken bestuurders niet goed samen met politie en jongerenwerk. Als een conflict tussen jongerengroepen in eerste instantie is opgelost, doen gemeenten weinig om verdere escalatie te voorkomen.

Volgens de teams moeten gemeenten, politie, jongerenwerk en etnische gemeenschappen gezamenlijk analyseren wat de oorzaken van de conflicten zijn. Gemeenten moeten werk maken van langetermijnbeleid, maar kunnen dat volgens de teams niet alleen: een in te stellen ‘landelijke taskforce multicultureel jeugdbeleid’ moet hen daarbij helpen.

De interventieteams – ‘Veiligheid en Jeugd’, ‘Interetnische Spanningen’, ‘Toegankelijkheid’ en ‘Relationele Druk en Geweld’ – zijn eind 2004 door minister Verdonk ingesteld na de moord op Theo van Gogh.