Europa wil CO2-uitstoot fors verlagen

Europa moet de uitstoot van het broeikasgas CO2 in 2020 hebben verlaagd met 20 procent, ten opzichte van 1990. Dat stelt de Europese Commissie in haar vandaag gepresenteerde energiestrategie.

Volgens de commissie is deze verlaging nodig om de temperatuurstijging op aarde in deze eeuw beneden de twee graden Celsius te houden, vergeleken met het pre-industriële niveau. Daarvoor zouden andere geïndustrialiseerde landen hun CO2-uitstoot met 30 procent moeten verlagen. De commissie wijst daarmee vooral in de richting van de Verenigde Staten, die tot op heden het Kyoto-verdrag tot verlaging van de uitstoot van broeikasgassen, niet hebben ondertekend.

De commissie noemt het gestelde doel „technisch haalbaar en economisch betaalbaar”. Volgens haar is voor 2050 een verlaging van 50 procent nodig „om massale en onomkeerbare verstoring van het wereldwijde klimaatsysteem” te voorkomen.

De commissie wil ook meer aandacht voor hernieuwbare energie. In 2020 moet 20 procent van de energie in de EU afkomstig zijn uit duurzame bronnen, zoals wind en biobrandstoffen. In 2007 komen er wetsvoorstellen om het gebruik van biobrandstoffen te bevorderen. Volgens de huidige doelstelling moet in 2010 van alle verbruikte brandstoffen 5,75 procent bestaan uit biobrandstoffen. Wat betreft elektriciteit zou van alle verbruikte elektriciteit 21 procent duurzaam moeten zijn in 2010.

Over kernenergie laat de commissie zich niet duidelijk uit. Het initiatief om nieuwe kerncentrales te bouwen laat ze bij de individuele lidstaten. Wel toont de commissie zich niet langer een tegenstander van kernenergie. Vijf jaar geleden werd het nog „een ongewenste” technologie genoemd. Nu stelt de commissie dat kernenergie grote voordelen biedt.

Ook zijn er meer grensoverschrijdende leidingen en kabels nodig om nationale energienetten beter met elkaar te verbinden en zo de vorming van een Europese energiemarkt te versnellen.

Naast het strategierapport verscheen vandaag ook een rapport van eurocommissaris Kroes (Mededinging) over de concurrentie op de Europese energiemarkt. Het rapport komt tot de conclusie dat er „serieuze problemen” zijn op die markt. Er is sprake van hoge kosten, inefficiëntie en mogelijke kartels. Nieuwe energiebedrijven wordt de toegang tot de markt geblokkeerd.

Brussel: pagina 15

Wit-Rusland: pagina 15