Correcties & aanvullingen

Quiz

De vraag in de Quiz van 9 januari (pagina 2) luidde: „Hoeveel gemeenten zijn er in Nederland (telling 2006)?” Bedoeld werd: telling op 1 januari 2007. Het juiste antwoord was C: 443.