China haalde doelen energie en milieu niet

China is er vorig jaar niet in geslaagd om zijn ambitie te halen om 4 procent te bezuinigen op het energieverbruik dat nodig is om één dollar economische groei te realiseren. Ook faalde China in het reduceren van de uitstoot van schadelijke gassen. Dat verklaarde viceminister Pan Yue vandaag op de website van de Chinese staatscommissie voor milieubescherming.

Pan Yue zei niet met hoeveel procent de doelstellingen voor energieverbruik waren overschreden. Wel is bekend dat het eerste halfjaar van 2006 de energieconsumptie die nodig was om het bruto binnenlands product met een dollar te laten stijgen met 0,8 procent was gestegen.

China is wereldwijd het land met de grootste uitstoot van zure regen veroorzakende zwaveldioxide. Van 2000 tot 2005 steeg de uitstoot van deze stof met 27 procent, voornamelijk door op kolen gestookte energiecentrales. De vervuiling wordt veroorzaakt door het gebruik van kolen voor koken en verwarming en de uitstoot van uitlaatgassen. Volgens de staatskrant China Daily slaagden alleen Peking en vijf andere regio’s erin de doelen te halen.

Chinese autoriteiten zijn bezorgd over China’s economische kwetsbaarheid omdat de behoefte aan olie groter is dan de binnenlandse productiecapaciteit. De steenkoolreserves van China zijn enorm, maar het gebruik van steenkool veroorzaakt problemen als zure regen en smog. „Energieproblemen zijn een belangrijke factor geworden in de afremming van economische groei. We moeten energiebesparing hoog op de agenda zetten”, zei het Chinese kabinet in een verklaring die in september 2006 werd gepubliceerd in de staatspers.

De Centrale Bank van China werkt momenteel met de staatscommissie voor milieubescherming aan een nieuw evaluatiesysteem, dat bedrijven met slechte milieuvoorzieningen uitsluit van leningen, aldus de China Daily.