AFM legt boetes op aan ING Bank

Financiële toezichthouder AFM heeft drie boetes aan ING Bank opgelegd voor het overtreden van wettelijke bepalingen rond de uitgifte van een obligaties in 2004.

Bij ING Bank was onder meer de verplichte afscheiding tussen de afdelingen niet waterdicht en was het interne toezicht op het naleven van gedragscodes „niet adequaat”.

AFM heeft de boetes, van totaal 27.225 euro, in een advertentie in Het Financieele Dagblad aangekondigd. Het is de eerste maal dat AFM officieel over deze zaak de publiciteit zoekt. Tijdens lopende onderzoeken naar mogelijke malversaties is de toezichthouder gebonden aan strikte geheimhouding. Wel was de zaak rond de zogeheten Perpetual III-lening van ING eerder in de media uitgelekt.

De zaak betreft de uitgifte van een eeuwigdurende achtergestelde lening, waarmee ING Bank in mei 2004 1 miljard euro ophaalde. Vermogensbeheerders van ING private banking hadden bepaalde klanten van tevoren over deze obligatielening ingelicht. Hiermee overtraden zij interne gedragsregels en maakten zich mogelijk schuldig aan handel met voorkennis.

Tegen dat laatste verwijt heeft AFM volgens onbevestigde berichten in de media in 2005 aangifte tegen vijf bankmedewerkers gedaan bij het openbaar ministerie.

Vorig jaar heeft het klachteninstituut voor de effectenbranche DSI aan drie ING-bankiers tuchtrechtelijke sancties opgelegd.

ING Bank heeft zelf ook onderzoek naar de malversaties gedaan. Naar aanleiding daarvan hebben veertig medewerkers een sanctie opgelegd gekregen. Eén van hen is ontslagen. Ook heeft de bank volgens een woordvoerder „de nodige maatregelen genomen om herhaling te voorkomen”. ING Bank ziet „geen aanleiding” om tegen de boetes van AFM bezwaar aan te tekenen. „De zaak is voor ons afgedaan.”