AFM beboet ING

Amsterdam, 10 jan. Toezichthouder AFM heeft ING Bank beboet voor overtreding van wettelijke bepalingen rond de uitgifte van obligaties. Bij de bank waren de verplichte scheiding tussen afdelingen en het interne toezicht op het naleven van gedragscodes ”niet adequaat”. Pagina 15