Opinie

    • Ik

Vroeger

None

Enkele van onze (eveneens gepensioneerde) vrienden waren een dag bij ons op bezoek. We besloten na de lunch een wandeling door onze wijk te maken.
Onderweg kwamen we een drietal meisjes tegen van, naar schatting, een jaar of zeven. Met hen ontstond een korte gedachtewisseling over de wandeling en het mooie weer.
Toen we beiden onze weg vervolgden, stak één van de meisjes bij wijze van afscheidsgroet haar hand op en zei vriendelijk: „Dag, mannen van vroeger.”

Gerard Groenewegen
Bijdragen van lezers zijn welkom via een formulier op www.nrc.nl/ik

    • Ik