Trichet bang voor haperen vrijhandel

Het zou „zeer schadelijk” zijn voor de wereldeconomie als protectionisme dit jaar de overhand krijgt in de internationale handelsrelaties en de behandeling van buitenlandse investeringen.

Dit heeft de president van de Europese Centrale Bank (ECB), Jean-Claude Trichet, gezegd na de nieuwjaarsontmoeting van centrale bankiers bij de Bank voor Internationale Betalingen in het Zwitserse Basel.

Trichet wees erop dat het de eerste maal is dat hij protectionisme expliciet heeft genoemd als een risicofactor voor de internationale welvaartsgroei. Zijn opmerking wordt gezien als een drukmiddel om met name de Verenigde Staten en de Europese Unie ertoe aan te sporen een doorbraak te forceren in de zogenoemde Doha-ronde. Onderhandelingen in het kader van Doha, waarbij wordt gestreefd naar het verder vrijmaken van de internationale handel in multilateraal verband, liepen afgelopen juli vast. Voornaamste strijdpunt is de landbouw, waar ontwikkelingslanden westerse subsidies verminderd willen zien. Industrielanden willen op hun beurt een betere toegang tot de dienstensector in andere landen.

Voorzitter Barroso van de Europese Commissie en de Amerikaanse president Bush spraken gisteren na een ontmoeting in Washington het voornemen uit om met een onderling akkoord te komen dat de onderhandelingen vlot kan trekken. Het is de bedoeling om dit voorstel te presenteren tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum, dat over twee weken begint in het Zwitserse Davos. Een oplossing staat onder tijdsdruk, omdat de Amerikaanse regering nu nog vrij kan onderhandelen in het kader van een zogenoemde fast track-autoriteit die door het Congres is verleend. Die status loopt in de zomer af. Als er dan geen akkoord is, kan Doha nog jaren duren.

Trichet toonde zich overigens positief over de wereldwijde economische vooruitzichten, die hij voor 2007 zeer bemoedigend noemde. Komende donderdag vergadert de ECB over het rentebeleid. Analisten verwachten geen verandering van de belangrijkste tarieven van de centrale bank, maar houden wel rekening met een renteverhoging in een van de komende maanden.