Sportief goed voornemen kan duur uitpakken

In de eerste maanden van het jaar schrijven veel mensen met het voornemen om meer aan sport te doen zich in bij een sportschool. Volgens een recent onderzoek van onderzoeksbureau GfK/Intomart is fitness in 2005 in Nederland de populairste sport geworden. Maar, merken de onderzoekers op, een groot deel van de mensen die zich bij een fitnessclub inschrijven, sport zelden of nooit. Want net als bij veel andere voornemens zijn gezonde gewoonten niet voor iedereen makkelijk vol te houden. Bijkomend nadeel hiervan is dat het uiterst moeilijk kan zijn om weer van het abonnement op de sportschool af te komen. Dit is het gevolg van het te snel afsluiten van een abonnement en de uiterst cryptische formulering van de contractvoorwaarden zoals sportscholen die soms hanteren.

Aanbieding. Veel fitnesscentra lokken leden in deze periode met speciale januariaanbiedingen. Hoe aantrekkelijk deze ook lijken; het blijft zaak de voorwaarden goed te lezen. Vaak wordt er een aantrekkelijk tarief geboden; maar zoek eerst uit hoe lang het speciale tarief geldt en hoe lang je er daarna aan vast zit. Let ook op inschrijfkosten en administratiekosten, die kunnen fors oplopen. Een sportschool die in eerste instantie duur lijkt, kan bij betere bestudering van de voorwaarden goedkoper uitpakken.

Kijk daarbij ook naar de geboden (gratis) begeleiding; een instructeur die de wensen en het eventuele trainingsprogramma met de klant doorloopt en helpt bij de eerste trainingen is een stimulans om de goede voornemens vol te houden.

Opzeggen. Essentieel zijn de bepalingen over contractduur, tarief en opzegtermijn. Vooral die laatste zorgt voor veel ergernis. Zoek uit of er sprake is van stilzwijgende verlenging als er niet op tijd is opgezegd. Veel sportscholen hanteren een opzegtermijn die kan oplopen tot drie maanden. Let op de precieze formulering; soms lijkt het alsof er een opzegtermijn is van twee maanden, maar gaat het er in werkelijkheid om dat een contract twee maanden voor het einde van de looptijd moet worden opgezegd. Vergeet je dit, dan wordt het abonnement met een heel jaar verlengd. Zelfs als de sportschool niet meer wordt bezocht, moet dus worden doorbetaald. Het overdragen van het abonnement is vaak wel mogelijk; er is dan ook een levendige handel in fitnessabonnementen op bijvoorbeeld de internethandelsite Marktplaats.

Ook bepalingen over de betaling bij vakantie zijn van belang. Bij de ene sportschool is het niet mogelijk het contract te stoppen; bij de andere kan mits vooraf aangegeven het abonnement tijdelijk worden opgeschort. Vraag ook wat de bepalingen zijn bij ziekte en blessures.

Meer flexibele abonnementen zijn vaak duurder, maar als niet zeker is dat de fitnessvoornemens worden volgehouden kan het lonen om in de eerste instantie meer te investeren om financieel nadeel in de toekomst te voorkomen. Kies bijvoorbeeld in eerste instantie voor een maandabonnement of een tienrittenkaart. Steeds vaker geven de bedrijven korting als er later – bij tevredenheid – toch een langer abonnement wordt afgesloten.

Cleo Scheerboom

De zoekwoorden fitness en abonnement bieden op www.marktplaats.nl een scala aan mogelijkheden om een abonnement tegen een laag tarief over te nemen.

    • Cleo Scheerboom