Punctualiteit NS

Het plan van Eddy van Hijum om de NS-directie salaris in te laten leveren als de punctualiteit onder het streefcijfer van 86 procent blijft, is ondoordacht en gevaarlijk (NRC Handelsblad, 3 januari). De salarissen zijn al gekoppeld aan, onder meer, punctualiteit. Door dit pakket te reduceren tot punctualiteit neemt de kans op ongelukken toe. Bovendien is de NS - door de overheid - verzelfstandigd.

Daarom geeft het geen pas als de Tweede Kamer zich op dergelijk detailniveau met de bedrijfsvoering bemoeit.

    • Marion Biermans Nijmegen