Personeelstekort belemmert groei in de bouwsector

Rotterdam, 9 jan. Het tekort aan vakkrachten remt de bouwproductie de komende jaren. Op de langere termijn zullen arbeidsbesparende technieken het tekort verkleinen. Dit stelt het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) vandaag in zijn jaarlijkse vooruitblik op de bouw. De sector heeft dit jaar 25.000 mensen extra nodig en in de periode tot 2012 nog eens ruim 25.000. In totaal zullen in 2012 ruim 500.000 mensen in de bouw werken.