‘Pak tbc bij bron aan’

Dick van Soolingen
Dick van Soolingen

West-Europa wordt ernstig bedreigd door een gevaarlijke vorm van tuberculose (tbc), die afkomstig is uit Oost-Europa. Vooral arbeidsmigranten kunnen de gevaarlijke tbc-variant door Europa verspreiden. Het komende kabinet moet volgens het Haagse KNCV Tuberculosefonds in Europees verband snel maatregelen nemen, zodat de ziekte aan de bron kan worden bestreden. „We moeten de situatie niet onderschatten”, zegt Dick van Soolingen, hoofd van het referentielaboratorium voor Tuberculosen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven.

Hoe reëel is de kans dat tuberculose weer terugkeert in West-Europa?

Van Soolingen: „De situatie in landen zoals Roemenië, Bulgarije en in de voormalige Sovjet-republieken is weinig florissant. Het aantal multiresistente vormen van tbc in Oost-Europa stijgt verontrustend. Vooral arme gebieden en overvolle gevangenissen in de vroegere Sovjet-republieken zoals Kazachstan zijn brandhaarden. Door de uitbreiding van de Europese Unie met Oost-Europese landen is de introductie van deze vormen van tbc via migranten naar West-Europa zeker reëel.”

Hoeveel mensen in Nederland en West-Europa lijden aan tbc?

„Nederland behoort tot de landen met het laagste aantal tbc-gevallen: ruim duizend nieuwe gevallen per jaar. In West-Europa zijn dat er zo’n 58.000. In Nederland hebben jaarlijks gemiddeld tien mensen de multiresistente vorm van tbc, MDR-tbc (multidruk resistentie). Dat is een enorm probleem, want de behandeling van deze patiënten is heel kostbaar; gemiddeld twee ton euro per patiënt. Bij ons is het aantal gevallen van MDR-tbc stabiel, maar in Duitsland en Engeland neemt het aantal gevallen van resistente tbc al toe. Dat is heel bedreigend.”

Wat is hieraan te doen?

„Het gevaar komt uit het Oosten. Wij zouden graag in verschillende Oost-Europese landen zitten om het probleem bij de bron aan te pakken. Die landen zijn medisch slecht uitgerust. Daarnaast moeten we de ‘dijkbewaking’ hier op peil houden. Het komt te vaak voor dat huisartsen tbc niet tijdig herkennen en de patiënt niet naar de specialist doorsturen.”

    • Michèle de Waard