NEC onder curatele van KNVB

Voetbalclub NEC is als gevolg van de slechte financiële situatie min of meer onder curatele gesteld van voetbalbond KNVB. De Nijmeegse club is onlangs van categorie II – de middencategorie – naar I geplaatst, waardoor het verplicht wordt een herstelplan op te zetten en daarover periodiek aan de bond te rapporteren.

„Dat we op het nippertje in categorie I terecht zijn gekomen, is het gevolg van de verliesgevende periode van 2001 tot 2005. Inmiddels werken we al voor het tweede achtereenvolgende jaar met een sluitende begroting”, zei financieel directeur Marc Loosen van NEC vanochtend in een toelichting. Hij betitelt de actie van de KNVB dan ook als „oude koeien uit de sloot halen”. Afgelopen seizoen werd, mede door de play-offs, zelfs „een ruim positief resultaat” behaald.

NEC is vooral door de dure spelers Edgar Barreto, Saïd Boutahar en Andrzej Niedzielan in financiële problemen gekomen. „Het plan was om deze spelers na één of anderhalf jaar te verkopen, maar dat is niet gelukt”, verklaarde Loosen. Hun transfersommen zijn door geldschieters van buitenaf betaald, maar een groot deel van de salarislasten rust wel op de begroting van NEC.

Het rankingsysteem van de KNVB is onlangs aangepakt en bij die herziening is NEC in categorie I beland. Bij de Nijmeegse club zorgden vooral de gemiddelde resultaten van de afgelopen twee voetbalseizoenen – verlies en negatief eigen vermogen – voor een negatief oordeel. Ook de begrotingsdiscipline was onder de maat. Loosen vertrouwt erop dat de club volgend seizoen weer in categorie II wordt ingedeeld. Boutahar is inmiddels naar Willem II vertrokken, terwijl de verstoorde verhouding met de externe geldschieters herstellende is. Vorig jaar vertrok de kapitaalkrachtige Marcel Boekhoorn bij NEC en hij is niet van plan snel terug te keren. „Maar de contacten met veel andere sponsors zijn inmiddels weer aangehaald. Een groep van veertig man is nu mee met het trainingskamp op de Canarische Eilanden”, aldus Loosen.

De financiële controle van de KNVB kwam eerder in het nieuws toen afgelopen zomer bekend werd dat Feyenoord als gevolg van financiële problemen onder curatele was gesteld. De KNVB wil niet zeggen hoeveel clubs in categorie I zitten. Wanneer een club structureel niet aan de eisen van de bond blijkt te voldoen, kunnen uiteindelijk punten in mindering worden gebracht.