invloed op EU

Nieuwe website van het Haagse bureau van het Europees Parlement en het Parlementair Documentatiecentrum van de Universiteit Leiden. Doel is ‘evenwichtig informeren’ over de EU en laten zien hoe de burger invloed kan uitoefenen.

Bekijk de nieuwe site op: www.europa-nu.nl