Half miljoen verzekerden stappen over

Bijna een half miljoen Nederlanders wisselen dit jaar van zorgverzekeraar. Dat is veel minder dan vorig jaar, toen 2,7 miljoen verzekerden overstapten naar een andere verzekeraar.

Dit blijkt uit cijfers van Vecozo, het bedrijf dat het systeem exploiteert waarin verzekeraars en zorgverleners administratieve gegevens uitwisselen. Alle zorgverzekeraars van Nederland, en veel van de zorgverleners, zijn op dit systeem aangesloten.

Vorig jaar werd de nieuwe Zorgverzekeringswet van kracht, die meer marktwerking in de zorg moest brengen. Er kwam een einde aan de verdeling van de markt in twee delen: ziekenfondsen en particuliere ziektekostenverzekeraars. In plaats daarvan kwam er een basispolis die voor iedereen gelijk is, met de mogelijkheid aanvullende verzekeringen af te sluiten.

Het gevolg was dat felle concurrentie ontstond tussen verzekeraars, waarbij vaak forse kortingen werden gegeven. Het kabinet ging bij de invoering van de basisverzekering nog uit van een premie van rond de 1.100 euro per jaar, maar verscheidene verzekeraars boden polissen aan voor bedragen onder de 1.000 euro.

Ieder kalenderjaar kunnen verzekerden wisselen van verzekeraar. Dit jaar konden zorgverzekeraars tot 5 januari 17.00 uur via het Vecozo-systeem voor hun nieuwe klanten de opzeggingen doorgeven aan de ‘oude’ zorgverzekeraar. Dat gebeurde voor 330.000 klanten. Gegevens van een grote verzekeraar leiden tot de inschatting dat daar nog ongeveer 120.000 papieren opzeggingen bijkomen. In totaal zijn er 450.000 overstappers, wat overeenkomt met bijna 3 procent van de verzekerden volgens de Zorgverzekeringswet. Vorig jaar met de invoering van het nieuwe zorgstelsel koos ruim 17 procent van de verzekerden voor een nieuwe zorgverzekering.

In de Gezondheidsmonitor van onderzoeksbureau Newcom geeft tweederde van de 1.600 ondervraagden aan er door het nieuwe zorgstelsel financieel op achteruit te zijn gegaan. Slechts 2 procent van de ondervraagden vindt dat in het nieuwe stelsel de zorg beter is geworden.

Maar over de eigen zorgverzekeraar is men wel te spreken: tweederde is tevreden over de dienstverlening. Eenderde van de Nederlanders heeft het afgelopen jaar negatieve ervaringen met de zorgsector. De meeste gehoorde klacht (30 procent) is een gebrek aan respect, daarna komen de stijgende kosten (29 procent) en gebrek aan tijd en aandacht (27 procent).

Het algemene rapportcijfer voor de zorgsector in 2006 is 6,4, tegenover 6,5 een jaar eerder.