Flonkerend als kristal

De bloemlezing en literatuurgeschiedenis van Aart G. Broek De kleur van mijn eiland. (Deel I: Geschiedschrijving; Aart G. Broek, Sidney M. Joubert en Lucille Berry-Haseth (red.), Deel II: Anthologie KITLV, € 49,50)
De bloemlezing en literatuurgeschiedenis van Aart G. Broek De kleur van mijn eiland. (Deel I: Geschiedschrijving; Aart G. Broek, Sidney M. Joubert en Lucille Berry-Haseth (red.), Deel II: Anthologie KITLV, € 49,50)

Hoewel de productie van de Papiamentse literatuur in de eerste helft van de 20ste eeuw nogal karig bleef, ontplooide ze zich in de tweede helft van de 20ste eeuw met een opmerkelijk elan, meent Michiel van Kempen.

‘Weinig van het Papiamentu-werk drong tot het Nederlandse taalgebied door; ook bloemlezingen waren bijna altijd geheel Papiamentstalig. De bloemlezing en literatuurgeschiedenis van Aart G. Broek De kleur van mijn eiland. (Deel I: Geschiedschrijving; Aart G. Broek, Sidney M. Joubert en Lucille Berry-Haseth (red.), Deel II: Anthologie KITLV, € 49,50) betekent dus een grote inhaalslag. Zelfs al getuigt niet elke zin van een literaire meesterproef, de nieuwe bloemlezing bevat veel indringende teksten die authenticiteit niet ontzegd kunnen worden. Ornelio Martina, Hubert Booi, Henry Habibe, Nydia Ecury en vele anderen met als gigant Pierre Lauffer in hun midden zijn nu voor de Nederlandse lezer bereikbaar gemaakt. [...] De kleur van mijn eiland geeft een beeld van de literatuur die het dichtst bij de Antilliaan staat, niet glad als een spiegel, wel flonkerend als een kristal.’