Eerder geld voor gezinsvoogden

Den Haag, 9 jan. Gezinsvoogden krijgen een jaar eerder een deel van het geld dat het rijk beschikbaar stelt om hun werklast te verminderen. Het gaat om een verschuiving van vier miljoen euro van 2008 naar 2007. Pagina 2