CBS: in 2050 is 1 op 4 allochtoon

In 2050 telt Nederland naar verwachting 16,8 miljoen mensen, tegen 16,4 nu. Die groei komt volledig voor rekening van allochtonen. In 2050 zal ruim 28 procent van de bevolking allochtoon zijn, tegen 19 procent nu. Dat blijkt uit de nieuwste bevolkingsprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek. (NRC)