Busstaking lastig voor Brabanders

Den Bosch, 9 jan. Honderden gebruikers van de buurtbussen in Noordoost-Brabant, de Meijerij en de Bommelerwaard werden vandaag gedupeerd door een staking van de vrijwillige chauffeurs. Het ging vooral om ouderen en scholieren op het platteland en in de kleine kernen.. De vrijwillige chauffeurs staakten omdat ze zich in de steek voelen gelaten door de provincie en de busmaatschappijen. De staking wordt voortgezet tot er een oplossing komt, verklaarde voorzitter Jan Kuppens van Buurtbus Brabant.