Ambtenaren gaan cao-acties voeren

De ambtenarenbonden gaan vanaf volgende week actie voeren voor een betere cao. Volgens een woordvoerder van de vakbond AbvaKabo FNV valt te denken aan stiptheidsacties, bijvoorbeeld door het douanepersoneel, en werkonderbrekingen, maar ook aan „rustigere vormen van acties”, zoals kantinebijeenkomsten.

De onderhandelingen over de cao voor 2007 zijn in december, na bijna drie maanden onderhandelen, vastgelopen. De bonden hadden daarop een ultimatum gesteld aan minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD), die verantwoordelijk is voor het afsluiten van de cao voor het rijkspersoneel. Dat ultimatum liep vannacht af zonder dat hij had gereageerd.

De ambtenarenbonden eisen een loonsverhoging van 2,5 procent. Daarnaast moeten de 120.000 rijksambtenaren elk jaar een volwaardige dertiende maand uitgekeerd krijgen. „De eindejaarsuitkering is nu maar 1,6 procent, terwijl het in de meeste andere overheidssectoren minstens het dubbele is”, aldus een woordvoerder van AbvaKabo FNV. De bonden eisen verder compensatie voor de stijgende ziektekostenpremies. Zij zeggen dat Remkes een loonstijging van 2 procent heeft geboden.

Volgens een woordvoerder van Binnenlandse Zaken heeft minister Remkes geconstateerd dat de bonden „alles bij elkaar” uitkomen op een looneis van 5,25 procent (inclusief dertiende maand). „Dat vindt hij volstrekt buiten proportie”, aldus de woordvoerder. „Het verhoudt zich niet tot wat er in de marktsector wordt afgesproken aan loonsverhogingen. Hij heeft gezegd dat hij nog niet in de buurt van de helft van de eisen van de bonden wil komen.”