Wiegel: artsen te negatief over zorgverzekeraars

Artsen verzetten zich te veel tegen de nieuwe rol van verzekeraars als inkopers van zorg. Dat zegt Hans Wiegel, voorzitter van de koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland, in zijn nieuwjaarsrede die hij vanmiddag in Zeist zou uitspreken.

„Bij een deel van de artsen bespeuren we nog een grote weerstand tegen de nieuwe rol van zorgverzekeraars als inkopers van zorg. Die weerstand komt telkens aan de oppervlakte zodra zorgverzekeraars initiatieven nemen om de zorg zelf kwalitatief beter en doelmatiger te maken. Wij moeten af van die verkramptheid.”

In het nu één jaar oude zorgstelsel hebben zorgverzekeraars meer te zeggen over zorgverleners. Zij hoeven niet meer met elke zorginstelling of arts een contract te sluiten en kunnen eisen stellen aan de zorgverlening. De overheid gaf verzekeraars een spilfunctie. Zij moeten de motor worden voor de verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg.

De Orde van Medisch Specialisten zegt dat iedereen nog moet wennen aan de nieuwe rolverdeling. „Koepels werken daar hard aan. Maar in het veld merken we een gezonde argwaan tegen zorgverzekeraars. Die is er niet voor niets”, aldus een woordvoerster. Volgens de specialisten hebben de verzekeraars „de mond vol van kwaliteit”, maar doen ze daar in de praktijk niets aan. Verzekeraars hebben er ook weinig kennis van, zegt de Orde in een reactie. „De medisch adviseurs van verzekeraars zijn nooit op de hoogte van de laatste stand van zaken. Als hun macht groeit maar hun kennis achterblijft, is dat niet bevorderlijk voor de verhoudingen.”

De Landelijke Vereniging van Huisartsen (LHV) beaamt dat huisartsen huiverig zijn over de inkooprol van verzekeraars. „De reactie is vaak: het zal wel weer op een koopje moeten”, aldus de woordvoerder. De weerstand is niet onterecht vindt de LHV, omdat verzekeraars met hun haperende administratie vorig jaar „veel ellende” hebben veroorzaakt, waardoor artsen hun rekeningen niet vergoed kregen.