Wie is die Bilal?

Wat was precies het nut of zelfs maar de lezenswaardigheid van het artikel `Turkse moslims, die weten hoe ze moeten vechten` (nrc.next, 3 januari)? De ongetwijfeld aardig ingevoerde interviewer laat postpuber `Bilal` aan het woord, van wie de achtergrond (namens wie spreekt hij?) onduidelijk blijft. De inhoud en de strekking van het gezegde valt van iedere jongeren-internetsite te plukken. Het enige punt wat de jongen maakt, (en waar de interviewer bovendien niet op doorvraagt) is dat behalve Marokkaanse jongeren ook jongelui met een Turkse achtergrond radicaliseren. Dit is geen nieuws en bovendien laat de ondervraagde zich niet uit over medestanders of zelfs maar gelijkgestemden, die dan ook niet zijn geraadpleegd. Eén bron is geen bron, luidt een bekende journalistieke regel. Dus: óf dit soort artikelen uitbreiden, met onderzoek en al, óf achterwege laten.

    • Norbert Splint Amsterdam