`Toch psychische hulp in Marokko`

Rotterdam, 8 jan. De RIAGG Rijnmond verleent psychische bijstand aan Nederlanders in Marokko terwijl minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) in 2004 instellingen verbood om behandelingen van patiënten tijdens hun vakantie voort te zetten. Toch overtreedt de RIAGG niet de wet, stelt directeur Jos Lamé. Volgens hem wordt er niet direct met AWBZ-gelden door zijn instelling hulp aangeboden maar zijn de hulpverleners gedetacheerd bij lokale Marokkaanse instellingen. Tweede Kamerlid Joldersma (CDA) vraagt Hoogervorst om opheldering.