Somalische Endstra

Iedereen is het er over eens dat de politieke situatie in Somalië moeilijk beheersbaar is. Dat betekent nog niet dat het land onbestuurbaar is, volgens het hoofdcommentaar (nrc.next, 3 januari). Eigenlijk heeft u een mislukking al ingecalculeerd als u beweert dat eens in de zoveel jaar wordt geprobeerd Somalië in het gareel te krijgen. Nu zijn het de Ethiopiërs die met het verjagen van de islamitische milities een poging wagen, in de jaren negentig waren het de VN onder leiding van de Amerikanen die gedoemd waren te mislukken omdat die eigenwijze, onbestuurbare Somaliërs niet wilden meewerken. De totstandkoming van de interim-regering in oktober 2004, dezelfde die dus nu weer in het zadel is geholpen, is in belangrijke mate door Ethiopië gemanipuleerd. Het is geen autonoom proces van Somaliërs geweest en de zwakte van deze regering is dat ze bestaat uit criminele krijgsheren. Natuurlijk het is geen keuze, die tussen islamisten en een kabinet van Somalische Holleeders en Endstra`s, maar laten we dan ook niet doen alsof de huidige poging tot herstel van een centraal gezag serieus te nemen is.

    • Rik Delhaas Amsterdam